Videreutvikling av ferjevert ordningen – mobilt vertskap.

De siste årene har det vist seg vanskelig å finansiere en permanent ferjevertordning slik vi kjenner den.  Foreningen Kystriksveien og Kystriksveien Reiseliv ønsker en ny og rimeligere ordning som både ivaretar vertskapsfunksjonen og hvor man i tillegg løser andre oppgaver.  

I forbindelse med sykkelsatsingen er det ønskelig å tilby bagasjetransport.  I første omgang mellom Brønnøysund og Dønna, men på sikt også langs resten av Kystriksveien. En kombinasjon av ordningen med mobilt vertskap (oppsøkende virksomhet på ferjer og andre steder turisten ferdes) og bagasjetransport mener vi er en god løsning.  I tillegg ønsker vi å ha en mobil vert som skal dekke hele Kystriksveien, men da uten kombinasjonen med bagasjetransport. 


Mobilt vertskap - oppsøk turisten der de er !
Les reportasjern i HA fra sommeren 2013.


Arbeidet med å utvikle dette er i gang og gjøres i samarbeid med bla. Helgeland Reiseliv som har lagt dette inn i sin «sykkelprosjekt søknad» til Nordland Fylkeskommune. Det jobbes også med finansiering fra ulike andre samarbeidspartnere. 

Bagasjetransport vil også gi en kommersiell inntekt som tidligere ferjevertordning ikke hadde.
Mobilt vertskap ble testet ut sesongen 2013 med godt resultat.  Ferjevertordningen med faste verter på tre ulike strekninger har vært en suksess langs Kystriksveien gjennom mange år. 


Foreningen Kystriksveien
Postboks 65
8901 Brønnøysund
post@foreningen-kystriksveien.no