Utsiktsrydning langs Kystriksveien

Foreningen Kystriksveien har omsøkt Nordland og Nord-Trøndelag fylkeskommune om et prosjekt som skal gjennomføre utsiktsrydding på utvalgte strekninger langs Kystriksveien.  De utvalgte strekningene ligger i Namsos, Fosnes, Sømna og Nesna.

Vi har fått utallige tilbakemeldinger i løpet av de siste årene om manglende utsikt fra veien. Delvis er problemet at det gror igjen langs selve veien, noe som hindrer utsikten, men også selve kulturlandskapet er i endring som følge av bla. mindre beiting og nedlegging av gårdsbruk. 

Kystriksveien markedsføreres som Nasjonal Turistveg og en reiserute i verdensklasse .  Skal vi kunne levere på dette må tiltak settes inn for å sikre gode reiseopplevelser langs veien. 


Foreningen Kystriksveien
Postboks 65
8901 Brønnøysund
post@foreningen-kystriksveien.no