Foreningen Kystriksveien
Postboks 65
8901 Brønnøysund
post@foreningen-kystriksveien.no