Årsmøte 2013

Foreningen Kystriksveiens årsmøte ble avholdt i Saltstraumen 28.mai.  I den forbindelse ble det også gjennomført et faglig seminar den 27.mai.

Se vedlagte protokoll.
Styrets leder takket Geir Mortensen, som gikk ut av styret,  for mangeårig tjeneste  i Foreningen Kystriksveiens styre

Innkalling - seminar og årsmøte 2013

Vi har gleden av å invitere til Årsmøte og Årsmøteseminar 27.- 28.mai 2013 på Saltstraumen hotell. Vedlagt påmeldingsskjema og dokumenter.

Les mer

Foreningen Kystriksveien
Postboks 65
8901 Brønnøysund
post@foreningen-kystriksveien.no