Tidligere prosjekter

Her er en oversikt over tidligere prosjekter i regi av Foreningen Kystriksveien

Skilting langs Kystriksveien - 2011

Inkonsekvent skilting forvirrer bilistene som ferdes langs Kystriksveien. Dette prosjektet hadde som formål å se status pr i dag, og komme med forslag til tiltak - som innspill i en mer langsiktig dialog med aktører og Statens vegvesen og Fylkeskommunene.

Les mer

Ferjeverter 2013

Hele 9 ferjeverter og 1 mobil vert betjente Kystriksveien denne sommeren. Ferjevertene var på tre ulike strekninger langs Kystriksveien og jobbet både om bord på ferjene og ved ferjekaien.

Les mer

Foreningen Kystriksveien
Postboks 65
8901 Brønnøysund
post@foreningen-kystriksveien.no