Ferjekaos langs Kystriksveien sommeren 2014

Foreningen Kystriksveien er bekymret for situasjonen som oppsto på flere ferjestrekninger langs Kystriksveien i sommer.  Spesielt gjelder dette strekningen Forvik – Tjøtta som opplevde flere uhell midt i høysesongen. Også strekningen Kilboghamn – Jektvik opplevde ferjestans. 

Foreningen Kystriksveien er kritisk til Nordland Fylkeskommunes prioritering når man går ned på kravende til ferjemateriell, noe vi mener er den direkte årsaken til trafikkstansen vi opplevde i sommer. 

Å markedsføre Kystriksveien som en reiserute i verdensklasse eller Nasjonal Turistveg blir vanskelig å kunne stå for når man tilbyr de reisende utrangerte ferjer med salong under dekk.  Det er også kritisk at noen av disse ferjene på ingen måte er i nærheten av å tilfredsstille kravene til universell utforming. Ferjekaoset som oppsto i sommer har mange årsaker og uhell kan skje.

Næringslivet taper store inntekter på avbestillinger som skyldes ferjeforsinkelser. Hvor mange som i sommer unnlot å kjøre Kystriksveien pga av trafikkmeldinger om forsinkelser, ferjestopp osv.  kan vi bare spekulere i.
Foreningen Kystriksveien mener at det er kritisk at fylkeskommunene i større grad ser sammenhengen mellom næringsutvikling og samferdselspolitikk.   Et godt og  transporttilbud er en viktig forutsetning for utvikling og vekst i reiselivsnæringen langs Kystriksveien. 


En lang og god sommer.

Bedriftene langs Kystriksveien melder om en svært god sommersesong. Det gode været bidro til dette og spesielt meldes det om rekordmange bobiler langs veien. Antall bookinger gikk opp med 100 % fra i fjor og spesielt hyggelig er øknngen av forhåndsbookede båt og ribturer.

Les mer

Årsmøte 2014

Årsmøte i Foreningen Kystriksveien ble gjennomført 19 og 20 mai med busstur langs deler av Kystriksveien. Selve årsmøte ble gjennomført på Hurtigruten mellom Ørnes og Sandnessjøen.

Les mer

Videreutvikling av ferjevert ordningen – mobilt vertskap.

De siste årene har det vist seg vanskelig å finansiere en permanent ferjevertordning slik vi kjenner den. Foreningen Kystriksveien og Kystriksveien Reiseliv ønsker en ny og rimeligere ordning som både ivaretar vertskapsfunksjonen og hvor man i tillegg løser andre oppgaver.

Les mer

Utsiktsrydning langs Kystriksveien

Foreningen Kystriksveien har omsøkt Nordland og Nord-Trøndelag fylkeskommune om et prosjekt som skal gjennomføre utsiktsrydding på utvalgte strekninger langs Kystriksveien. De utvalgte strekningene ligger i Namsos, Fosnes, Sømna og Nesna.

Les mer

Nyheter fra Foreningen - mars 2012

Les siste nyhetsbrev fra foreningen her - mars 2012.

Fergeskjermprosjektet langs Kystriksveien

Det var reiselivsnæringen selv som ønsket å kunne bruke skjermene på fergene til turistinformasjon. I 2011 ble de første skjermene installert på Lysingen mellom Vennesund og Holm, og i 2014 ble det installert skjermer på Horn - Vega ferja (Torgtind).

Les mer

Foreningen Kystriksveien
Postboks 65
8901 Brønnøysund
post@foreningen-kystriksveien.no