Markedsarbeid

Foreningen Kystriksveien har ingen egne markedsaktiviteter, men yter et årlig bidrag til markedsføringen som gjennomføres av Kystriksveien Reiseliv.

Hovedmålgruppen for alt markedsarbeid er individuelle turister som ofte reiser med egen bil.  Norge er det viktiste markedet etterfulgt av Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark.

Den typiske Kystriksveien turisten er i aldersgruppen 50-65 år.  De reiser som regel parvis uten barn, men også ofte i mindre grupper (f.eks. 2 par). 

Sykkeltuister og andre som søker en mer aktiv ferie (f.eks. med padling, isbrevandring osv) er noe yngre.  Det er svært få barnefamilier langs Kystriksveien.

En stor del av markedsføringen retter seg direkte mot forbrukermarkedet, men vi søker også samarbeid med turoperatører som jobber med individuelle bilturister

De viktiste tiltakene er:

Reisehåndboka for Kystriksveien.
Kommer ut årlig og trykkes på norsk, engelsk og tysk.  Opplaget er hele 150 000 eksemplarer. Reisehåndboka kom ut første gang i 1993.  Ca. 175 bedrifter deltar med annonse i reisehåndboka.  Boka distribueres nasjonalt og internasjonalt.
Reisehåndboka distribueres også som e-book og pdf.


Enlarge this document in a new window
Online Publishing from YUDU


Messer:
Kystriksveien reiseliv deltar årlig på en rekke messer i samarbeid med landsdelsselskapene eller i egen regi. 

Disse er:
Vakantiebeurs i Utrecht, Nederland.
Reiselivsmessen i Telenor Arena, Oslo.
Ferie for alle, Herning, Danmark
ITB, Berlin, Tyskland.
Turmessen, Gøteborg, Sverige (kun passivt via Nord-Norsk Reiseliv).
Reiselivsmesse i Essen, Tyskland (kun passivt via Nordis).
Grüne Woche, Berlin, Tysland (kun passivt via Trøndelag Reiseliv)
Visma, Rotterdam, Nerdeland.

I tillegg deltar Kystriksveien på Norwegian Travel Workshop.
Messer er fremdeles viktig for å nå ut til forbrukermarkedet og ikke minst for å pleie kontakten med ulike turoperatører.  Messer er dog ikke like viktige som for noen år siden og er i dag bare en del av markedsmiksen som bla. også består av Internett og sosiale media. 

Internett og sosiale media
Kystriksveien har sin egen hjemmeside med omlag 100 000 unike besøkende hvert år.  www.kystriksveien.no
Sidens hovedformål er å skape reiselyst og praktisk informasjon til dem som ønsker å planlegge en reise langs Kystriksveien.  Online booking, ruteforslag, temasider og filmer er viktig innhold på sidene. 

Siden høsten 2012 har Kystriksveien satset spesielt på facebook og i dag har vi over 9200 likes.  Det er kun Lofoten og Nord-Norsk reiseliv som har flere likes nord for Dovre.  I 2013 vil vi teste ut ulike måter å bruke facebook på for å selge konkrete produkter og aktiviteter.  Salg av ulike bøker og DVD før jul viste at facebook absolutt kan fungere som en salgskanal. www.facebook.com/kystriksveien.no

I 2013 har det også blitt opprettet en ny hjemmeside som har fokus på hvordan man reiser langs Kystriskveien med offentlige kommunikasjoner.  Siden www.backpacker17.com er etablert som en del av det pågående backpackerprosjektet.

Annen markedsføring:
Vår oppgave er å presentere det helhetlige tilbudet langs Kystriksveien og i den sammenhengen er vi en viktig aktør ovenfor media, presse og turoperatører. 

Den nederlanske turoperatøren Buro Scandinavia har i 2013 for første gang Kystriksveien inne i sin katalog en fast tur.  Det Tyske TV selskapet NDR besøkte Kystriksveien i 2012, noe som resulterte i 2 x 1 times program om Kystriksveien.  Dette er også viktig arbeid som utføres for Kystriksveien og når det lykkes er markedsverdien langt større enn det vi noen gang kan betale for ordinær markedsføring f.eks. gjennom annonsering. 

Pakking og produktutvikling
I 2013 er det stort fokus på å tilby gode pakker og bookbare produkter via det nye online bookingssystemet.  Bedre distribusjon og salg av små og store reiselivsprodukter er viktig for å få en lønnsom næring.  Dette arbeidet foregår på flere plan.  Gjennom Backpackerprosjektet, og gjennom kontakten med ulike bedrifter samt ved at vi jobber tett med ulike lokale reiselivsprosjekter slik som reisemålsutviklingsprosjektet på Sør-Helgeland, Ut i Øyan (Herøy og Dønna) og reiselivsprosjektet i Meløy. 

Markedsføring kan være så mangt
I 2013 vil Kystriksveien gi ut en reiseguide i samarbeid med forfatteren Olav Breen.  Dette er en oppfølger av hans reiseguide som kom ut for noen år siden på Cappelen.  Det planlegges også enda en utgivelse våren 2013;  en reiseskildring av Lars Erik Sira som syklet Kystriksveien og har skrevet bok om denne reisen. 
Slike bokutgivelser er forsåvidt en risikosport, men viktige bidrag til å merkevarebygge Kystriksveien. Foreningen Kystriksveien
Postboks 65
8901 Brønnøysund
post@foreningen-kystriksveien.no