Prosjekter i regi av Foreningen Kystriksveien

Foreningen Kystriksveien jobber med mange ulike prosjekter for å styrke Kystriksveien som reiselivsprodukt.

Videreutvikling av ferjevert ordningen – mobilt vertskap.

De siste årene har det vist seg vanskelig å finansiere en permanent ferjevertordning slik vi kjenner den. Foreningen Kystriksveien og Kystriksveien Reiseliv ønsker en ny og rimeligere ordning som både ivaretar vertskapsfunksjonen og hvor man i tillegg løser andre oppgaver.

Les mer

Utsiktsrydning langs Kystriksveien

Foreningen Kystriksveien har omsøkt Nordland og Nord-Trøndelag fylkeskommune om et prosjekt som skal gjennomføre utsiktsrydding på utvalgte strekninger langs Kystriksveien. De utvalgte strekningene ligger i Namsos, Fosnes, Sømna og Nesna.

Les mer

Fergeskjermprosjektet langs Kystriksveien

Det var reiselivsnæringen selv som ønsket å kunne bruke skjermene på fergene til turistinformasjon. I 2011 ble de første skjermene installert på Lysingen mellom Vennesund og Holm, og i 2014 ble det installert skjermer på Horn - Vega ferja (Torgtind).

Les mer

Ferjeverter 2013

Hele 9 ferjeverter og 1 mobil vert betjente Kystriksveien denne sommeren. Ferjevertene var på tre ulike strekninger langs Kystriksveien og jobbet både om bord på ferjene og ved ferjekaien.

Les mer

Backpacker Kystriksveien

Backpacker-prosjektet vil gå fra høsten 2012 til våren 2015. Prosjektets hovedmål er å gjøre Kystriksveien lettere tilgjengelig for de som ønsker å reise kollektivt langs strekningen.

Les mer

Skilting langs Kystriksveien - 2011

Inkonsekvent skilting forvirrer bilistene som ferdes langs Kystriksveien. Dette prosjektet hadde som formål å se status pr i dag, og komme med forslag til tiltak - som innspill i en mer langsiktig dialog med aktører og Statens vegvesen og Fylkeskommunene.

Les mer

Foreningen Kystriksveien
Postboks 65
8901 Brønnøysund
post@foreningen-kystriksveien.no