Foreningen Kystriksveien

I over 20 år har foreningen jobbet for å utvikle og markedsføre Kystriksveien som en helhetlig reiserute.I dag har foreningen 26 kommuner som medlemmer fra Steinkjer i sør til Bodø i nord. I tillegg er destinasjonsselskaper medlemer og foreningen har avtaler med de ulike trafikkselskapene.

Foreningen har ingen ansatte, men jobber i tett samarbeid med Kystriksveien Reiseliv om årlige tiltak som reisehåndboka, ferjeverter, messer, Internett og markedsføring, samt i forbindelse med ulike prosjekter. Foreningen hovedsatsingsområde er utvikling av en helhetligreiserute. Derfor har man de siste årene jobbet medet infrastruktur prosjekt hvor man bla. har satt fokus på ferjetilbudet.

Kystriksveien Reisehåndbok:


Enlarge this document in a new window
Online Publishing from YUDU

Foreningen Kystriksveien
Postboks 65
8901 Brønnøysund
Kystriksveien@sh-region.no